มันซ้ำซ้อน หรือว่าที่จริงแล้วมันซับซ้อน

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะแยกแยะระหว่างความเชื่อ กับความจริง หลายคนมองว่าการซื้อกองทุนประเภทเดียวกัน มันซ้ำซ้อน เพราะเชื่อว่าการถือแค่กองใดกองหนึ่ง ก็เพียงพอต่อการไปให้ถึงเป้าหมายการลงทุนแล้ว

อ่านต่อ